Kathu Boek Sentrum
Kathu Boek Sentrum: Wat se diens - Ons bied n 1 stop diens vir kantoor benodighede, van kantoor bybenodighede soos papier, pen en boeke tot en met totale kantoor en werkswinkel oprig, van tafels, stoele, projectors, asdromme, en vele meer, om te kies en te keur. What services we offer- We offer a 1 stop service for office needs, from office supplies such as paper, pen and books to an total office andworkshop set up from tables, chairs, projectors, dustbins, and many more to choose and select. Hoekom ons - Vlinke vinnige diens met vriedelikke diens en profesionele persone altyd behulpsaam. Why us - Friendly and fast service from professional people thats always helpfull and know what sollution will work best for you. Waar gelee - Ons is geleë in Kathu, maar doen die omliggende dorpe se besighede, en kan aan U verskaf wat u benodig, van papier en penne, tot en met n hele kantoor oordoen, ons is slegs ‘n oproep ver. Where based - We are located in Kathu, but we do the surrounding towns and can provide you with an sollution from paper and pens to an complete office make over, we only a call away. Tevrede kliente - Ons hou ons kliente altyd tevrede, met vlinke diens en beste moonlikke produkte wat U sal tevrede hou. Happy clients - We always keep our clients happy, with top-notch service and best possible products that will keep you satisfied. Kontak besonderhede - Kantoor : 053 723 1551 Pieter Ras : 083 304 6093 email : boeksentrumkathu@gmail.com Kathu Boek Sentrum Rietbok Straat Kathu Sentrum no.5 Kathu Contact details - Office : 053 723 1551 Pieter Ras : 083 304 6093 email : boeksentrumkathu@gmail.com Kathu Boek Sentrum Rietbok Street Kathu Sentrum no.5 Kathu